Nedan ett urval referensuppdrag.

2020-2023. Organisation för restvärdes- och avlämnandebesiktning Trafikverkets funktionsentreprenad på Norrortsleden.

2020-2021. Besiktning av mobila- och undergolvslyftar – Vallentuna depån på Roslagsbanan.

2020 – Elsäkerhetsansvarig ombyggnation av Älvsjödepån.

2019-2020. Kravställare inför ombyggnation av Älvsjödepån.

2019-2020. Entreprenadbesiktningsorganisation Alkärrshallen ute på Djurgården.

2019-2021. Entreprenadbesiktningsorganisation Tomteboda bussdepå.

2019. FAT Mobiturn Tyskland. Medverkat vid FAT i Tyskland på ny mobil svarv till Vallentunadepån, Roslagsbanan

2018 – Projekterings-, produktionsledning samt kontrollansvarig Likriktarstationerna Ls Vallentuna, Ls Lindholmen, Ls Kungsklippan och Ls Albano Trafikförvaltningen (SL) .

2020 – Projekterings-, produktionsledning samt kontrollansvarig Nätstationerna, Ns Vallentuna, Ns Ormsta, Ns Molnby och Fs Vedalund Trafikförvaltningen (SL) .

2018-2019. Flertalet biträdande besiktningsuppdrag El- och Teleinstallationer åt E-Besiktningar i Stockholm AB.

2018-2019. Flertalet biträdande besiktningsuppdrag El- och Teleinstallationer åt PAS-Konsult i Stockholm AB.

2019. Flertalet entreprenadbesiktningar av Solelanläggningar. Bland annat åt AMF. Stockholmshem mm

2019. Myndighetsgranskning järnvägsprojektering Fjärrstyrning Välsviken.

2018. Garantibesiktning Älvkvarnsskolan. 5-års garantibesiktning av Ratten 4. Äldreboende i Örebro.

2016-2020. Garantibesikning 2- års och 5-års Clarion Hotell Arlanda.

2018. Besiktningsorganisation Vaktberget Nynäshamn.

2018-2020. Besiktningsorganisation Förberedande arbeten på Kistagrenen (BEST).

2018-2021. Besiktningsorganisation Tomteboda Bussdepå.

2017. Övertagandebesiktning Kvicksundsbron

2017. Entreprenadbesiktning av ny plaskdammsanläggning i Västerås.

2016-2017. Byggledare BEST vid ombyggnation av Hammarbydepån C30.

2017. Samordnade byggledare vid förlängning av svarspår i Nybodadepån.

2017. Biträdande besiktningsman Hiss, El- och teleinstallationer vid byggnation av nya vindslägenheter Rörstrandsgatan.

2017. Garantibesiktning 5-års Clarion hotell Arlanda. Komplett besiktningsorganisation.

2016-2020. Besiktingsman Lidingöbanans utbyggnad. Inkluderar 9 km spår samt Agadepån.

2016-2017. Biträdande besiktningsman El- och teleinstallationer vid nybyggnation av 80 lägenheter i Gustavsberg.

2016-2018. Biträdande besiktningsman El- och teleinstallationer vid nybyggnation av 444 lägenheter i Uppsala.

2017. Samordning CE-märkning Agadepån, Lidingö.

2016-2017. Leveransbesiktning brandlarm och sprinkler Agadepån, Lidingö.

2017. Entreprenadbesiktning av nytt styrsystem Hjulstabron.

2017. Entreprenadbesiktning av nytt styrsystem Kungsörsbron.

2016-2020. Entreprenadbesiktning ny kanalisation i Stockholms tunnelbana.

2017. Entrepenadbesiktning utbyte av kraftuttag i Stockholms tunnelbana.

2016. Entreprenadbesiktning av ny Poliskontrollplats strax utanför Västerås.

Kontakt

ProjektAccess Sverige AB
Kristinebergsvägen 40
112 44 Stockholm
+46 72 720 42 22
info@projektaccess.com