Projektet Gråalen byggs just nu för fullt i Norrtälje hamn. Här uppförs cirka 140 bostäder i fyra till sex våningar i åtta st. byggnader, varav fyra med stomme i CLT – korslaminerat trä.