Biträdande besiktningsman Kungspassagen i Uppsala.