Dagens besiktning. Nytt styrsystem för lyftbron i Norsholm. Vägbro över Göta kanal.