ProjektAccess har tagit fram komplett förfrågningsunderlag för byggnation av ABT06 entreprenaden av en styrd likriktarstation Ls Arninge på Roslagsbanan. Vi produktionsleder även arbetet.