Slutbesiktning av en av många Solelanläggningar som Stockholmshem installerar på sina tak